Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin


§1 WARUNKI OGÓLNE
Sklep internetowy firmy "CARDSPLITTER", znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
www.taniosat.pl
jest własnością firmy


"CARDSPLITTER"
ul.Senatorska 25
59-220 LEGNICA
tel.dom.76 721 65 73
kom.+48 506 666 888
kom.+48 792 666 888
VAT EU 502-001-54-38
REGON 020005803
NIP 502-001-54-38
Wpis do Ewidencji Gosp. Nr. 30346
Wyd. przez Prezydenta miasta Legnicy


i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Numer rachunku do wpłat w złotówkach:
MBANK BRE SA-WBE/Łódz
75114020040000340247792495
IBAN: PL75114020040000340247792495
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK

Numer rachunku do wpłat w EUR:
CARDSPLITTER
Senatorska 25
59220 LEGNICA
POLAND
  ING BANK SLASKI
PL76105017481000002321030617

KERBER ROMUALD
UL.SENATORSKA 40/12
59220 LEGNICA
DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:
IBAN: PL76105017481000002321030617
SWIFT CODE: INGBPLPW

§2 CENY TOWARÓW
Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym "CARDSPLITTER" są podane w złotych polskich.
Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§3 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
1.  Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany tylko do realizacji składanych zamówień.
2.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez "CARDSPLITTER" na stronach sklepu internetowego.
3.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia,"CARDSPLITTER" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4.  Zamówienie realizowane jest w terminie do 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
5.  Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6.  Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
7.  Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
8.  Koszty wysyłki poza terytorium Polski są ustalane indywidualnie wg. cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS, DPD, kwota zależy od wagi paczki.
9.  Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach (promocjach), opłata za dostawę zamówionych towarów może być poniesiona przez "CARDSPLITTER".
10.  W przypadku wątpliwości w kwestii kosztu wysyłki do jakiegoś konkretnego kraju prosimy o przesłanie nam zapytania drogą mailową admin@cardsplitter.pl lub kontakt telefoniczny.


§4 REKLAMACJE
1.  Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.
2.  Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa klient.

Wszelkie reklamacje należy składać w formie telefonicznej , mailowej lub pisemnej na adres siedziby firmy.
Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji.


§5 RABATY
Rabat jest przyznawany każdej osobie. Warunkiem uzyskania rabatu jest złożenie zamówienia o wartości:
a)  od 2000,00 zł. do 3000,00 zł. - rabat 3%
b)  powyżej 3000,00 zł. - rabat 5%


§6 PRAWO ZWROTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od wydania towaru.
Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.
Karty SECA CAMELEON są własnością operatora i podlegają zwrotowi po ich wykorzystaniu.

Druk odstąpienia od umowy.
 

Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:
- nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
- karty kodowe chipowe z usługą PAYTV (aktywowane, przedpłacone z wykupionym okresem działania)
- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
- towar sprowadzany na zamówienie

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:
Klient ma prawo w terminie 14 dni od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.


§7 WSKAZÓWKA PRAWNA

Umowa:
Firma "CARDSPLITTER" jako właściciel i sprzedawca na tej stronie nie ręczy za żadne szkody, które powstały poprzez nielegalne stosowanie swoich artykułów. Firma "CARDSPLITTER" zabrania kategorycznie wykorzystywania swoich produktów do nielegalnego oglądania płatnych programów oraz płatnych platform cyfrowych na terenie kraju i poza granicą. Kto produkty oferowane na tej stronie będzie wykorzystywał do bezpłatnego oglądania zakodowanych płatnych programów popełnia czyn karalny.
Produkty mogą być tylko wykorzystywane do legalnego użytku jak np.: SYSTEM OCHRONY I KONTROLI OSOBISTEJ.
Przy odwiedzaniu naszej strony i zamawianiu z niej artykułów zgadzają się Państwo że nie dopuszczą się do naruszenia obowiązującego prawa międzynarodowego.
"JEŻELI PAŃSTWO NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z TĄ UMOWĄ PROSZĘ O OPUSZCZENIE TEJ STRONY"

§8 Dane osobowe, cookies

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.cardsplitter.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CardSplitter w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których CardSplitter świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest CardSplitter z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Senatorskiej 25, NIP: 502-001-54-38, REGON: 020005803.

3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez CardSplitter to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) lokalizację geograficzną (h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (j) identyfikator urządzenia mobilnego, (k) typ systemu operacyjnego, (l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (n) historia zakupów i wybierane linki, (o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje, (p) preferowany język i waluta, (q) opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta, (r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

6. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres admin@cardsplitter.pl ze stosownym żądaniem.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie Danych Osobowych oraz rejestracja konta na stronie sklepu są dobrowolne.

11. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

12. Firma CardSplitter uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

13. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, CardSplitter świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail,

W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.


Przejdź do strony głównej
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu